test post so we have 4

test post so we have 4

תמיד הייתי יזמית ואישיות עצמאית, כילדה עבדתי במכירות דלת לדלת, מכרתי בייגלים ואחרי זה תפוזים, כשקיבלתי רישיון נהיגה לקחתי מההורים את האוטו ואמרתי שהדלק עלי, הייתי עוצרת בבוקר בתחנת אוטובוס ומסיעה ילדים לבית הספר והיו משלמים לי במקום לאוטובוס, לא יודעת אם ממש הרווחתי מזה אבל נהניתי לעשות את זה. אחרי שלמדתי משפטים התמחיתי בפרקליטות והציעו לי להישאר אבל הבנתי שאני סוליסטית ולא בנאדם של ארגונים, אז כעו"ד פתחתי משרד עצמאי והיו לי הרבה לקוחות, ובמקביל הייתי מנחה בפרקטיקום במכלל גומא, ניהלתי פורום דיני משפחה בוואלה, נבחרתי כחברת מועצת טבעון, המון פעילויות.
תמיד הייתי יזמית ואישיות עצמאית, כילדה עבדתי במכירות דלת לדלת, מכרתי בייגלים ואחרי זה תפוזים, כשקיבלתי רישיון נהיגה לקחתי מההורים את האוטו ואמרתי שהדלק עלי, הייתי עוצרת בבוקר בתחנת אוטובוס ומסיעה ילדים לבית הספר והיו משלמים לי במקום לאוטובוס, לא יודעת אם ממש הרווחתי מזה אבל נהניתי לעשות את זה. אחרי שלמדתי משפטים התמחיתי בפרקליטות והציעו לי להישאר אבל הבנתי שאני סוליסטית ולא בנאדם של ארגונים, אז כעו"ד פתחתי משרד עצמאי והיו לי הרבה לקוחות, ובמקביל הייתי מנחה בפרקטיקום במכלל גומא, ניהלתי פורום דיני משפחה בוואלה, נבחרתי כחברת מועצת טבעון, המון פעילויות.

רוצים להגיב?


Parse error: syntax error, unexpected '?>' in /home/customer/www/success.wpsitesbuilder.com/public_html/wp-content/themes/modelsblog/templates/post-links.php on line 1